Nostalgia #2
Nostalgia #2
Oil on canvas, 36" x 36"